ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΡΙΔΙΩΝ

4872, Λεμεσός
Τηλ: 25521336
Φαξ: 25521336
E-mail: [email protected]