Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγριδιών έχει προβεί στον προγραμματισμό των ακόλουθων έργων:

Έργο 1: Περιβαλλοντικό Πάρκο Παιδιού