Έργα που προγραμματίστηκαν και ολοκληρώθηκαν από την 1/1/2007 μέχρι 31/12/2011:

Έργα που ολοκληρώθηκαν μέχρι τις 31/12/2006:

Πηγή:
Κοινοτικό Συμβούλιο Αγριδιών